Dečija Kuća Hakuna Matata

produženi boravak

Tokom raspusta

Tokom raspusta deca provode više vremena u boravku nego u toku školske godine. Zbog toga je važno da to vreme bude na pravi način osmišljeno, uz balans obaveza, odgovornosti i slobodnog vremena prilagođen uzrastu i svakom detetu ponaosob. Svako dete će imati priliku da poradi na onim školskim elementima u kojima može da unapredi svoje znanje i sposobnosti, ali će imati i dovoljno vremena da učestvuje u aktivnostima koje su osmišljene za aktivan odmor. Želimo da deca budu stimulisana na intelektualni i fizički napor kroz vođene aktivnosti i uz praćenje rezultata. Na taj način obezbeđujemo da svako dete ostvari svoj maksimum. Iako cenimo rutinu kao potku dnevnog života koju deca treba da usvoje, želimo da izbegnemo monotoniju i zbog toga su tokom raspusta češći izleti, posete muzejima, bioskopima i pozorištima, naravno uz uvažavanje želja i predloga roditelja.

 

Prepodnevna smena

Kada je dete u boravku posle škole:


 • do 13:30 h      dolazak iz škole, užina, slobodno
 • 13:30 - 14 h    ručak
 • 14 - 16 h          izrada domaćih zadataka/učenje
 • 16 - 17 h          aktivnost + užina
 • 17 - 18 h          aktivnost/slobodno vreme
 

Popodnevna smena

Kada je dete u boravku pre škole:


 • do 9 h         dolazak i doručak
 • 9-10 h         aktivnost 1
 • 10-12 h        izrada domaćih zadataka/učenje
 • 12-12:30 h  ručak
 • do 13:30 h  aktivnost 2
 • 13:30           polazak na nastavu

Izloženi plan je okviran. Đaci nižih razreda dolaze u boravak ranije i postoji vreme za organizaciju zajedničkih/pojedinačnih aktivnosti i pre ručka. Za vreme nakon 16h planirane su uglavnom individualne aktivnosti jer jedan broj dece odlazi iz boravka ranije po želji roditelja. Takođe je moguć dogovor oko vremena za doručak pri čemu je naš savet da pauza između obroka bude bar 3h. Uz dogovor sa roditeljima, deci može da bude obezbeđena užina posle ručka ukoliko su u školi pre podne ili pre ručka ukoliko su u školi popodne i dolaze pre 9h u boravak.